Manuals d'usuari dels nous telèfons IP Cisco

Model de telèfon

Guia Ràpida

Manual complet

Sèrie 7821

Guia Ràpida

Manual Complet

Sèrie 79XX

 

Manual Comple

Funcions bàsiques dels terminals telefònics

Posar una telefonada en espera

  1. Pitjau la tecla Espera espera
  2. Per retornar a la telefonada en espera, tornau a pitjar la tecla Espera.

Capturar una telefonada

  1. Pitjau la tecla Capturar capturar per capturar una telefonada entrant d’una extensió telefònica pertanyent al vostre grup de captura.

Transferir una telefonada

  1. Per transferir una telefonada pitjau la tecla Transferir transferir.
  2. Marcau el número de destinació i tornau a pitjar la tecla Transferir.

Avís de retrotelefonada disponible

  1. Quan l’usuari a qui telefonau comunica, pitjau la tecla Retrotrucada retrotrucada per rebre una notificació quan ja estigui disponible.

Veure les telefonades recents

  1. Pitjau la tecla Aplicacions aplicacions
  2. Navegau i seleccionau Recents.
  3. Seleccionau la línia que vulgueu veure.

Escoltar els missatges de veu

  1. Pitjau la tecla Missatges missatges i seguiu les indicacions de veu.