Obres en execució

OBRES PREVISTES PER A L'ESTIU DE 2023

 

ÍTEM Núm. CONCEPTE EDIFICI DATA D'INICI DATA DE
de sol·licitud PREVISTA FINALITZACIÓ
    PREVISTA
1 23675 Instal·lació d'un centre d'atenció telefònica al seminari SB01 de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos Gaspar Melchor de Jovellanos 15/7/2023 30/8/2023
2 24316 Substitució de la porta d'entrada del servei Mèdic, a Cas Jai Cas Jai 15/7/2023 30/8/2023
3 24333 Preparació d'explanades i tancats per ubicar-hi contenidors per a la recollida selectiva porta a porta als edificis Mateu Orfila i Rotger, Ramon Llull i aparcaments de Can López Mateu Orfila, Ramon Llull i aparcaments de Can López 10/8/2023 30/9/2023
4 24335 Retolació del nou edifici Interdepartamental II Interdepartamental II 1/8/2023 15/9/2023
5 24429 Adquisició de prestatgeries metàl·liques per al magatzem del nou edifici Interdepartamental II Interdepartamental II 21/6/2023 30/8/2023
6 24430 Adquisició de mobiliari específic del magatzem d'Infermeria del nou edifici Interdepartamental II Interdepartamental II 10/7/2023 30/8/2023
7 24447 Preparació, aplicació d'imprimació i pintura del terra dels laboratoris 033-043 del nou edifici Complex R+D+I, del ParcBit Complex R+D+I 31/7/2023 30/8/2023
8 24460 Canvi de fluorescents per LED i canvi de cops de llum per a la remodelació de la sala d'actes de Son Lledó Son Lledó 1/9/2023 30/9/2023
9 24467 Realització de reflectometries per connectar el nou edifici Complex R+D+I amb el CPD principal del ParcBit Complex R+D+I 15/7/2023 15/8/2023
10 24532 Reparació de la instal·lació contra incendis de l'edifici Complex R+D+I del ParcBit per al funcionament correcte  Complex R+D+I 20/7/2023 30/8/2023
11 24533 Reparacions de la lampisteria i sanejament de les instal·lacions de l'edifici Complex R+D+I del ParcBit per al funcionament correcte  Complex R+D+I 20/7/2023 30/8/2023
12 Exp. 42/22 Equipament del nou edifici Interdepartamental II Interdepartamental II 1/7/2023 30/8/2023
13 Exp. 42/22 Instal·lació audiovisual a les aules de l'edifici Interdepartamental II Interdepartamental II 1/7/2023 30/8/2023
14 Exp. 6/23 Instal·lació d'armaris Compactus per a la biblioteca Son Lledó Son Lledó 1/9/2023 15/10/2023
15 Exp. 44/22 Execució d'obres d'adequació per a la instal·lació dels laboratoris de l'Inagea i biodiversitat a l'edifici Complex R+D+I ParcBit 1/7/2023 30/8/2023
16 Exp.22/22 Equipament de l'edifici Complex R+D+I ParcBit 15/6/2023 30/8/2023
17 21352 Modificar el fals sostre i l'escenari, impermeabilitzar la coberta i pintar la sala d'actes de la Seu d'Eivissa i Formentera Seu d'Eivissa i Formentera 20/6/2023 31/8/2023
18 23547 Reparació del lluernari de la terrassa de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos Gaspar Melchor de Jovellanos 17/7/2023 11/8/2023
19 Exp. 3/23 Obra de reforma del Centre de Transformació de l'edifici Anselm Turmeda Anselm Turmeda 13/6/2023 31/8/2023
20 Avís 50052
OT4741
Electrificació de les aules AB24, AB03, AB04, AB12 i SB03 de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos  Gaspar Melchor de Jovellanos 10/7/2023 29/9/2023

 

Servei Tècnic i d'Infraestructures
Palma, 26 de juliol de 2023