Sol·licitud de comanda i subministrament de mobiliari, material informàtic, d'oficina, obres i instal·lacions

Accions que ha de realitzar la persona interessada

Emplenar i signar la sol·licitud SPCI002, que també ha de dur la firma del responsable (degà, director de centre, director de departament, d’oficina de gestió o cap de servei) i de l’administrador de centre, i enviar-la al SPCI.

La sol·licitud la podeu obtenir als serveis administratius del vostre centre.

Sol·licituds d'Infraestructura